ออกงานแสดงสินค้า OTOP MIDYEAR 2017
ภาพกิจกรรมอื่น ๆ