ชุดของขวัญ (เล็ก) ราคา 595 บาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วย - น้ำผึ้งดอกลำไย 350 กรัม (จุก)
                       - น้ำผึ้งดอกเบญจพรรณ 300 กรัม
                       - มะม่วงอบน้ำผึ้ง 250 กรัม
                       - ขี้ผึ้งสมุนไพร
                       - สบู่ก้อนน้ำผึ้ง
                       - สบู่เหลว