ชุดของขวัญ SET B ราคา 330

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 
ประกอบด้วย - น้ำผึ้งดอกลำไย 250 กรัม (ขวดL) 
                       - น้ำผึ้งดอกเบญจพรรณ 500 กรัม (ขวดL)
                       - เกสรผึ้ง 100 กรัม