ออกงาน ณ ห้างจังซีรอน จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ค. 60
ภาพกิจกรรมอื่น ๆ